fbpx

Algemene verkoopsvoorwaarden

De voertuigen en koopwaren worden aangenomen en afgehaald in onze instellingen.

De facturen dienen contant betaald te worden. lndien niet tijdig betaald is er van rechtswege en zonder dat er een ingebrekestelling nodig is, een intrest alsmede een forfaitaire schadevergoeding van 10% van het factuurbedrag, met een minimum van 750 euro, verschuldigd.

Geen enkele koopwaar wordt teruggenomen. Wat de herstelling betreft, ontlast de uitvoerder zich van elke waarborg of verantwoordelijkheid.

De hersteller is niet verantwoordelijk voor:
De verdwijning van voorwerpen door de klant in de voertuigen achtergelaten.
Zijn personeel moet ten allen tijde beschouwd worden als zijnde uitsluitend de aangestelde van de klant. Het is de taak der cliënten de nodige schikkingen te treffen tot het voorkomen van bevriezing van hun voertuigen, welke in onze instellingen verblijven.

Elk nadeel, lichamelijk of stoffelijk, kunnende veroorzaakt worden aan derden door de voerder tijdens het sturen voor anderen of beproeven van voertuigen, alsook voor overtreden van wetten en reglementen.

Alleen de rechtbanken van het rechtsgebied van het arrondissement Hasselt zijn bevoegd.

ledere klacht betreffende werken, leveringen of facturatie dient te gebeuren per aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na verkoop, levering of facturatie. leder later protest is laattijdig.

2. Contactgegevens

Vanbussel Garage - Carrosserie

Peer
Steenweg Linde 79
Tel.: 011 791 477

Bree
Bocholterkiezel 77
Tel.: 089 462 336

Dilsen-Stokkem
Nijverheidslaan 29
Tel.: 089 858 888

 • Openingsuren
 • Vandaag
  Vandaag geopend tot 18:00u
  Vandaag
  Vandaag geopend tot 18:00u
  Vandaag
  Vandaag geopend tot 18:00u
  Vandaag
  Vandaag geopend tot 18:00u
  Vandaag
  Vandaag geopend tot 18:00u
  Vandaag
  Vandaag geopend van 9:00 tot 12:00u
  en van 13:00 tot 16:00u
  Vandaag
  Vandaag gesloten
 • Maandag tot vrijdag:
 • 08:30u - 18:00u
 • Zaterdag:
 • 09:00u - 12:00u
 • 13:00u - 16:00u